Podkategorije

Lista hadisa

”Meleki su stvoreni od svjetlosti, džini od plamena vatre, a Adem je stvoren od onoga što vam je opisano.”
عربي Engleski Francuski
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi završio sa jelom olizao bi svoja tri prsta.
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Ibn Omera, radijallahu 'anhuma, koji je izjavio da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Kad se pojavi rub Sunca, ostavite namaz dok Sunce ne odskoči, a kada zađe rub Sunca, ostavite namaz dok ono potpuno ne zađe i nemojte svojim namazom čekati vrijeme izlaska i zalaska Sunca, jer ono izlazi među rogovima šejtanovim." Bilježi Buhari.
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Amira eš-Ša'bija da je rekao: “Pitao sam Alkamu: ‘Da li je Ibn Mesud bio u društvu Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, u ‘noći džina’?’ Alkame je odgovorio: ‘Ja sam pitao Ibn Mesuda: ‘Da li je iko od vas bio u društvu Allahovog Poslanika u ‘noći džina’? ‘Nije, ‘ali smo te noći bili sa Allahovim Poslanikom, sallallahu 'alejhi ve sellem, pa smo ga izgubili iz vidokruga. Tražili smo ga po dolinama i jarugama i rekli: ‘Džini su ga odnijeli ili je ubijen na prepad!’ Zakonačili smo u najgoroj noći u kojoj neko od ljudi može zakonačiti. Kada smo dočekali jutro, on dođe iz pravca brda Hira pa mu rekosmo: ‘Allahov Poslaniče, izgubili smo te pa smo te tražili i nismo te našli pa smo proveli najgoru noć koju ljudi mogu provesti.’, a on reče: ‘Pozvao me je jedan džinski domaćin pa sam otišao sa njim da im učim Kur'an.’ ‘Onda nas je odveo pa nam pokazao njihove tragove i tragove njihove vatre. Oni su ga pitali za svoju hranu pa im je odgovorio: ‘Za vas je svaka kost nad kojom je spomenuto Allahovo ime. Kad vam padne u šake, na njoj ćete naći obilje mesa. A svaka balega je hrana vašim životinjama.’ Zatim je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: ‘Sa ovim dvjema stvarima nemojte se potirati poslije obavljene nužde jer je to hrana vaše braće džina-vjernika!’" Bilježi Buhari.
عربي Engleski Francuski
Od Džabira se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Doista, Iblis postavi svoje prijestolje iznad vode, a onda šalje svoje vojske, najodabraniji kod njega su oni koji izazovu najveću smutnju. Jedan od njih dođe i kaže: 'Učinio sam to i to', a on mu odvrati: 'Ništa značajno nisi učinio.' Zatim dođe drugi pa izvijesti: 'Nisam tog čovjeka ostavio na miru sve dok ga nisam rastavio od žene.' Toga on sebi približi govoreći mu: 'Da, ti si ispunio moje nade.'" (Zabilježio ga je Muslim.)
عربي Engleski Francuski
"Svaki imetak koji dadnem Svome robu je halal. Ja Sam sve Svoje robove stvorio u islamu. Potom su im došli šejtani i odvratili od njihove vjere."
عربي Engleski Francuski