Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Sinuman ang nag-wudu' at pinabutihan niya ang pag-wudu', pagkatapos pumunta siya sa masjid para sa Salatul Jum'ah at makinig siya at huminahon ay patawarin sa kanya ang kasalanan niya sa pagitan niya at pagitan ng Jum'ah at dagdag pa ng tatlong araw, at sinuman ang humawak ng bato ay masisira siya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses