உப பிரிவுகள்

ஹதீஸ் அட்டவணை

அல்அஷ்அரீ கோத்திரத்தார் யுத்த களத்தில் இருக்கும் போது அல்லது மதீனாவில் தங்களின் குடும்பத்தாரிடையே உணவு பற்றாக்குறை ஏற்படும் போது
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு