Aina za kimatawi

Orodha ya Hadithi

Msiwatukane wafu: kwani wao tayari wameyaendea yale waliyoyatanguliza
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa