kase kashen kana nan rassa

lis din Hadisai

Lallai cewa Annabi baya Mayar da kyautar Turare
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya ji hadisin wasu mutane alhali suna kiyayya da shi; Zuba a kunnuwansa yanzu a ranar sakamako
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Duk wanda aka bashi Raihan, to kada yaki karba, saboda yana saukin dauka, ga kuma dadin Kamshi"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu wani Mutum da yafi manzon Allah SAW soyuwa a gare su, kuma sun kasance idan suka ganshi basa miqewa saboda saninsu da yanaqin hakan
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira, to bakonsa ya girmama ladar sa. ”Suka ce:“ Mene ne sakamakonsa? Ya Manzon Allah, ya ce: Yininsa da darensa, da karimcinsa kwana uku ne, don haka abin da ya kasance a baya sadaka ce a gare shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mun Kasance idan muka jewa Annabi SAW dayan mu yana zama ne inda duk ya samu wuri
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ku dai kuna tare da mumini ne kawai, kuma ba ya cin abincinku sai masu taqawa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan kun kasance uku, to biyu ba za su yi ma'amala ba tare da dayan ba, har sai kun cakuda da mutane, saboda wannan yana sa shi bakin ciki
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mafi Al-kairin Majalisai mafi Yalwarsu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Shaidan yana gudu a jikin Mutum kamar yadda jini yake gudu a jikinsa, kuma inajin tsoron kada ya jefa wani sharri a cikin zukatanku ko ya fadi wani abu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci