Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Nabi ﷺ thường không từ chối dầu thơm (khi được biếu tặng)
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Ai được tặng cho dầu thơm thì chớ từ chối bởi nó không cồng kềnh nhưng có mùi rất thơm.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Không nên kết bạn với ai khác ngoại trừ người có đức tin, và không mời ai khác ăn uống ngoại trừ người biết kính sợ Allah.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Khi các ngươi có ba người đang ở cùng nhau thì hai người chớ nói chuyện riêng mà bỏ mặc người thứ ba, tất cả hãy cùng nhau trò chuyện để không làm người thứ ba buồn tủi.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu