Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Quả thật, Thiên Sứ của Allah không từ chối nhận dầu thơm.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai được tặng cho dầu thơm thì chớ từ chối bởi nó không cồng kềnh nhưng có mùi rất thơm.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Khi các ngươi có ba người đang ở cùng nhau thì hai người chớ nói chuyện riêng mà bỏ mặc người thứ ba, tất cả hãy cùng nhau trò chuyện để không làm người thứ ba buồn tủi.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp