kase kashen kana nan rassa

lis din Hadisai

Kada wani Mutum ya jefi wani Mutum da Fasiqanci ko kafirci face sai ta dawo kansa, indai wanda aka jefa xin ba shi da ita
عربي Turanci urdu
Duk wanda ya lalata Matar Wani ko baiwarsa to baya tare da mu
عربي Turanci urdu
Wanda ya ɗaga makami a kammu, to, ba ya tare da mu
عربي Turanci urdu