عن جابر -رضي الله عنه- قال: إنا كنا يوم الخندق نحفر فعَرَضَتْ كُدْيَةٌ شديدة، فجاؤوا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: هذه كُدْيَةٌ عَرَضَتْ في الخندق. فقال: «أنا نازل» ثم قام، وبطنه مَعْصوبٌ بحَجَرٍ، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقًا، فأخذ النبي -صلى الله عليه وسلم- المِعْوَلَ، فضرب فعاد كَثِيبًا أَهْيَلَ أو أَهْيَمَ، فقلت: يا رسول الله ائْذَنْ لي إلى البيت، فقلت لامرأتي: رأيتُ بالنبي -صلى الله عليه وسلم- شيئًا ما في ذلك صبرٌ فعندك شيء؟ فقالت: عندي شَعِيرٌ وعَنَاقٌ، فذبحتِ العَنَاقَ وطَحَنَتِ الشعيرُ حتى جعلنا اللحمَ في البُرْمَةِ، ثم جِئْتُ النبي -صلى الله عليه وسلم- والعَجِينُ قد انْكَسَرَ، والبُرْمَةُ بين الأَثَافِي قد كادت تَنْضِجُ، فقلت: طُعَيْمٌ لي فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان، قال: «كم هو»؟ فذكرت له، فقال: «كثيرٌ طيبٌ قل لها لا تَنْزِعِ البُرْمَةَ، ولا الخبز من التَّنُّورِ حتى آتي» فقال: «قوموا»، فقام المهاجرون والأنصار، فدخلت عليها فقلت: وَيْحَك قد جاء النبي -صلى الله عليه وسلم- والمهاجرون والأنصار ومن معهم! قالت: هل سألك؟ قلت: نعم، قال: «ادخلوا ولا تَضَاغَطُوا» فجعل يكسر الخبز، ويجعل عليه اللحم، ويُخَمِّرُ البُرْمَةَ والتَّنُّورَ إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه ثم يَنْزِعُ، فلم يزل يكسر ويَغْرِفُ حتى شَبِعُوا، وبقي منه، فقال: «كُلِي هذا وأَهْدِي، فإن الناس أصابتهم مَجَاعَةٌ». وفي رواية قال جابر: لما حفر الخَنْدَقَ رأيت بالنبي -صلى الله عليه وسلم- خَمَصًا، فانْكَفَأْتُ إلى امرأتي، فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله -صلى الله عليه وسلم- خَمَصًا شديدًا، فأخرجت إلي جِرَابًا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة دَاجِنٌ فذبحتها، وطحنت الشعير، ففرغت إلى فراغي، وقَطَّعْتُهَا في بُرْمَتِهَا، ثم وَلَّيْتُ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: لا تفضحني برسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن معه، فجئته فسَارَرْتُه، فقلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا، وطحنت صاعًا من شعير، فتعال أنت ونفر معك، فصاح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «يا أهل الخندق: إن جابرًا قد صنع سُؤْرًا فَحَيَّهَلا بكم» فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا تنزلن بُرْمَتِكُم ولا تَخْبِزَنَّ عَجِينَكُم حتى أَجِيء» فجئت وجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- يقدم الناس، حتى جئت امرأتي، فقالت: بك وبك! فقلت: قد فعلت الذي قلت. فأخرجت عجينًا، فبَسَقَ فيه وبَارَكَ، ثم عمد إلى بُرْمَتِنَا فبَصَقَ وبَارَكَ، ثم قال: «ادعي خَابِزَةً فلتَخْبِزْ معك، واقْدَحِي من بُرْمَتِكُم، ولا تنزلوها» وهم ألف، فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن بُرْمَتَنَا لتَغِطُّ كما هي، وإن عَجِينَنَا ليُخْبَزُ كما هو.
[صحيح.] - [متفق عليه.]

الترجمة الإنجليزية Jaabir, may Allah be pleased with him reported: "While we were digging the trench, a very hard boulder became exposed. The Companions went to the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, and told him about it, and he said: 'I will go (see it).'" He stood up with a stone tied over his abdomen due to intense hunger, for we had not eaten anything for three days. He took up a spade and struck the hard rock with it, and it turned into sand. I sought his permission to go home. (After reaching it) I said to my wife: 'I have seen the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, in a state that I can not endure. Have you got anything in the house?' She said: 'I have barley and a little goat.' I slaughtered the little goat, she ground the barley, and we put the meat in the cooking pot. Then I went to the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, while the flour had been kneaded and the meat in the pot was nearly cooked. I said to him: 'O Messenger of Allah, I have some food, will you come along with one or two Companions?' He asked: 'How much is it?' I told him about the quantity, and he said: 'Plenty and good. Tell your wife not to remove the pot from the hearth nor the bread from the oven until I arrive.' Then he said to the Muhaajiroon (the Emigrants) and the Ansaar (the Madinites): 'Let us go (to eat).' They all rose (and went with him). I went to my wife and said: 'Take care, the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him; the Muhajiroon; the Ansaar; and those with them are coming.' She said: 'Did he (the Prophet) ask you (about the quantity of food)?' I said 'yes.' (When they arrived) the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, said to his Companions: 'Enter, but do not crowd.' Then he started breaking up the bread and putting meat on it. He would take from the pot and the oven, then he would cover them up, and then he would approach his Companions and hand it over to them. He would then go back and uncover the pot and the oven. He continued to break up the bread and put meat on it until all people had eaten their fill, and still some of the food remained. Then he said to my wife: 'Eat from this, and gift from it, for people have been afflicted with severe hunger.'" In another narration, Jaabir said: "When the trench was being dug, I noticed signs of hunger on the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him. I went to my wife and said to her: 'Do you have anything? I have seen signs of severe hunger on the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him.' She brought out a bag which contained a Saa‘ (a measure that equals approximately 3 kg) of barley. We had a goat which was reared at home. I slaughtered the goat, and she ground the flour in order to bake bread. I then cut the meat and put it in the cooking pot. When I was about to go back to Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, my wife said to me: 'Do not dishonor me before the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, and his Companions (meaning: do not invite too many people as the food is little).' When I reached him, I said to him in a low tone: 'O Messenger of Allah, we have slaughtered a small animal and have ground a Saa‘ of barley. Please accompany me with a few of your Companions.' Thereupon, the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, announced in a loud voice: 'O people of the trench, Jaabir has arranged a feast for you, so all of you are welcome.' Then he told me: 'Do not take the pot off the fire, nor bake the kneaded flour until I arrive.' So I went home, and the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, came ahead of the people. My wife told me off, but I replied: 'I did exactly what you told me to do.' She brought out the kneaded flour, and Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, spat into it and invoked the blessing of Allah on it, and then he spat into the cooking pot and invoked the blessing of Allah on it. Then he said (to my wife): 'Call another woman to help bake bread with you, and take (meat) out from your cooking pot, but do not take it off the fire.' There were about one thousand guests. By Allah, all of them ate until they left the food and went off while our cooking pot was still full with meat as before and the dough continued to be baked as before."
الترجمة الفرنسية Jâbir (qu'Allah l'agrée) a dit : « Alors que nous creusions, le jour de la tranchée, un sol très dur se présenta. Ils se rendirent alors auprès du Prophète (sur lui la paix et le salut) et lui dirent : « Un sol très dur s'est présenté dans la tranchée ! » Il dit alors : « Je vais y descendre ! » Il se leva. Son ventre était enserré par une pierre. Cela faisait trois jours que nous n'avions rien mangé ! Le Prophète (sur lui la paix et le salut) prit alors la pioche, frappa le sol et d'un coup, la terre devint molle comme du sable ! Je lui demandai : « Ô Messager d'Allah ! Permets-moi d'aller chez moi ! » J'ai alors dit à ma femme : « J'ai vu le Prophète (sur lui la paix et le salut) dans un état insoutenable ! As-tu quelque chose à manger ? - J'ai de l'orge et une chevrette ! », Répondit-elle. J'ai alors égorgé la petite chèvre, ma femme a moulu l'orge, et nous mîmes la viande à cuire. Puis, je suis revenu voir le Prophète (sur lui la paix et le salut) alors que la pâte d'orge était déjà levée, et la viande presque à point, dans une marmite, soutenue par trois pierres, sur le feu. J'ai dit : « J'ai un petit repas, viens donc ô Messager d'Allah ! Et invite une ou deux personnes avec toi ! » – « Quelle quantité est-ce ? » me demanda-t-il. Je lui décrivis alors la quantité. « C'est très bon et largement suffisant ! » dit-il. « Va dire à ta femme de ne pas retirer la marmite ni le pain du feu jusqu'à mon arrivée ! » Puis, il a dit : « Levez-vous ! » Alors, les Muhâjirûns et les Anṣârs se levèrent. Je revins chez moi et ma femme s'exclama : « Malheur à toi ! Le Prophète (sur lui la paix et le salut) est venu avec les Muhâjirûns, les Anṣârs et ceux qui étaient avec eux ! - Est-ce qu'il t'a interrogé [à propos du repas] ?, demanda-t-elle. - Oui, répondis-je. » Le Prophète (sur lui la paix et le salut) arriva et dit aux invités : « Entrez sans vous bousculer ! » Il coupa le pain et posa dessus de la viande, puis il couvrit la marmite et le four. Il rapprocha alors ses Compagnons et les servit. Il ne cessa de répéter cela jusqu'à ce qu'ils fussent tous rassasiés, et il en resta encore. [Jâbir a dit] Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a alors dit à ma femme : « Manges-en et offres-en, car les gens ont subi une famine ! » Et dans une [autre] version, Jâbir a dit : « Lorsque le fossé fut creusé, je vis que le Prophète (sur lui la paix et le salut) avait faim. Je me rendis auprès de mon épouse et lui demandai : « As-tu quelque chose chez toi ? J'ai vu que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) avait très faim. » Elle me sortit un sac contenant un Ṣâ' d'orge. Nous disposions aussi d'une petite bête : une chevrette [qui ne sortait pas encore au pré]. Je l’égorgeai tandis qu'elle moulait le grain. Elle termina en même temps que moi. Je coupai la viande en morceaux que je mis dans la marmite. Puis, je m’en retournai auprès du Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut). Elle dit alors : « Ne me couvre pas de honte en amenant le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) et ceux qui sont avec lui ! » Je me rendis alors auprès de lui et lui glissait secrètement : « Ô Messager d'Allah ! Nous avons égorgé une petite bête et mon épouse a moulu un Sa' d'orge que nous avions. Viens donc avec le groupe qui est avec toi ! » Mais, le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) s'écria : « Ô gens de la tranchée ! Jâbir vous a préparé à manger ! Allez-y ! » Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) ajouta alors : « N'enlevez pas votre marmite du feu et ne mettez pas votre pâte au four avant que j'arrive ! » Je vins et le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) arriva devant des gens. Quand j'allai trouver mon épouse, elle me dit : « Tu as fait ceci et cela ! » Je répliquai : « J'ai fait ce que tu m'as dit. » Elle montra la pâte au Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) qui crachota dedans et la bénit. Puis, il se dirigea vers notre marmite, crachota aussi dedans et la bénit. Ensuite, il a dit : « Appelle une boulangère pour qu'elle t'aide à faire le pain et puise de votre marmite sans la descendre du feu ! » Ils étaient mille. Je jure par Allah qu'ils mangèrent si bien qu'ils en laissèrent et s'en allèrent. Notre marmite était encore en ébullition comme au début et notre pâte était intacte dans le four ! »
الترجمة الأوردية جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں: ہم غزوۂ خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی کر رہے تھے کہ ایک بہت سخت قسم کی چٹان نکلی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا کہ خندق میں ایک چٹان ظاہر ہو گئی ہے۔ آپ ﷺنے فرمایا: ”میں اندر اترتا ہوں“۔ چنانچہ آپ کھڑے ہوئے جب کہ اس وقت(بھوک کی شدت کی وجہ سے) آپ کا پیٹ پتھر سے بندھا ہوا تھا اور ہم لوگوں نے بھی تین دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ آپ ﷺ نے کدال اپنے ہاتھ میں لی اور چٹان پر مارا۔ چٹان بالو کے ڈھیر کی طرح بہہ گئی۔ (یہ سارا ماجرا دیکھ کر) میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے گھر جانے کی اجازت دیجیے۔ (گھا جاکر) میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج میں نے نبی کریم ﷺ کو اس حالت میں دیکھاہے کہ مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ کیا تمھارے پاس (کھانے کی) کوئی چیز ہے؟ بیوی نے بتایا کہ ہاں کچھ جَو ہیں اور ایک بکری کا بچہ۔ میں نے بکری کے بچہ کو ذبح کیا اور میری بیوی نے جَو پیسے۔ پھر ہم نے گوشت کو چولھے پر ہانڈی میں رکھا اور میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔ آٹا گوندھا جا چکا تھا اور گوشت چولھے پر پکنے کے قریب تھا۔ نبی کریم ﷺ سے میں نے عرض کیاکہ تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے۔ آپ ﷺ تشریف لے چلیں اور دو ایک دیگر افرادکو ساتھ لے لیں۔ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ کتنا ہے؟ جب میں نے سب کچھ بتا دیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: "یہ تو بہت ہے اور نہایت عمدہ ہے۔ اپنی بیوی سے کہہ دو کہ چولھے سے ہانڈی نہ اتارے اور نہ تنور سے روٹی نکالے۔ میں ابھی آ رہا ہوں"۔ پھر صحابہ سے فرمایا کہ سب لوگ چلیں۔ چنانچہ تمام انصار و مہاجرین تیار ہو گئے۔ جب جابر رضی اللہ عنہ گھر پہنچے، تو اپنی بیوی سے کہا اب کیا ہو گا؟ رسول اللہ ﷺ تو تمام مہاجرین و انصار کو ساتھ لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ بیوی نے پوچھا: نبی کریم ﷺ نے آپ سے کچھ پوچھا بھی تھا؟ میں نے کہا: ہاں۔ ادھر آپ ﷺ نے صحابہ سے فرمایا کہ اندر داخل ہو جاؤ، لیکن دیکھو، ازدحام نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد آپ ﷺ روٹی کا چورا کرکے اس پرگوشت ڈالنے لگے۔ جب بھی روٹی اور گوشت نکالتے، ہانڈی اور تنور دونوں کو ڈھانک دیا کرتے۔ ہانڑی کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنھم کے قریب فرماتے اورنکال کر دیتے۔ اس طرح اس طرح روٹی کو توڑنے اور گوشت ڈالنے کا سلسلہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ تمام صحابہ شکم سیر ہو گئے اور کھانا بچ بھی گیا۔ آخر میں آپ ﷺ نے (جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی سے) فرمایا: "اب یہ کھانا خود تم کھاؤ اور لوگوں کے یہاں ہدیہ میں بھیجو؛ کیونکہ لوگ آج کل فاقے میں مبتلا ہیں"۔ ایک اور روایت میں جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ نبی اکرم ﷺ سخت بھوکے ہیں۔ میں فوراً اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا: کیا تمھارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ میں نے نبی کریم ﷺ کو انتہائی بھوک کی حالت میں دیکھا ہے! میری بیوی ایک تھیلا نکال کر لائی، جس میں ایک صاع جَو تھے۔ گھر میں ہمارا ایک بکری کا بچہ بھی بندھا ہوا تھا۔ میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور میری بیوی نے جَو کو چکی میں پیسا۔ جب میں ذبح سے فارغ ہوا، تو وہ بھی جَو پیس چکی تھی۔ میں نے گوشت کی بوٹیاں کر کے ہانڈی میں رکھ دیا اور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میری بیوی نے پہلے ہی تنبیہ کر دی تھی کہ نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا(کہ بہت سے آدمی آجائیں اور کھانا کم پڑ جائے)۔ چنانچہ میں نے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے کان میں یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم نے ایک چھوٹا سا بچہ ذبح کیا ہے اور ایک صاع جَو پیسے ہیں، جو ہمارے پاس تھے۔ پس آپ اپنے ساتھ چند آدمیوں کے ساتھ تشریف لے چلیں۔ (لیکن ہوا کچھ اور ہی) آپ ﷺ نے نہایت بلند آواز سے فرمایا کہ اے اہل خندق! جابر نے تمھارے لیے کھانا تیار کروایا ہے۔ بس اب سارا کام چھوڑ دو اور جلدی چلے چلو۔ اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ جب تک میں آ نہ آجاؤں ہانڈی چولھے پر سے نہ اتارنا اور نہ آٹے کی روٹیاں پکانا شروع کرنا۔ میں اپنے گھر آیا۔ ادھر آپ ﷺ بھی صحابہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا، تو وہ مجھے برا بھلا کہنے لگیں۔ میں نے کہا کہ تم نے جو کچھ مجھ سے کہا تھا، میں نے نبی ﷺ کے سامنے عرض کر دیا تھا۔ آخر میری بیوی نے گندھا ہوا آٹا نکالا اور آپ ﷺ نے اس میں اپنے لعاب دہن کی آمیزش کر دی اور برکت کی دعا کر دی۔ ہانڈی میں بھی آپ نے لعاب دہن کی آمیزش کی اور برکت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا کہ اب ایک روٹی پکانے والی کو بلاؤ۔ وہ تمھارے ہم راہ روٹی پکائے اور گوشت ہانڈی سے نکالتی جائے،لیکن چولھے سے ہانڈی نہ اتارنا۔ صحابہ کی تعداد ہزار کے قریب تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اتنے ہی کھانے کو سب نے اس قدر کھایا کہ بچا بھی رہ گیا۔ جب تمام لوگ واپس ہو گئے، تو ہماری ہانڈی اسی طرح ابل رہی تھی، جس طرح شروع میں تھی اور آٹے کی روٹیاں برابر پکائی جا رہی تھیں۔
الترجمة الإندونيسية Dari Jābir -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Pada saat perang Khandaq, kami menggali parit tetapi terbentur tanah yang keras. Lantas para sahabat mendatangi Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu berkata, "Tanah ini keras sehingga menghalangi kami membuat parit." Lantas beliau bersabda, "Aku akan turun." Lantas beliau berdiri sedangkan perutnya diikat batu. Sudah tiga hari kami tidak merasakan makanan. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengambil cangkul dan mengayunkannya maka hancurlah tanah yang keras itu menjadi lembut. Kemudian aku berkata, "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku pulang ke rumah." Aku bertanya kepada istriku, "Aku lihat sesuatu pada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam - yang membuatku tidak sabar, apakah engkau mempunyai sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku mempunyai gandum dan seekor anak kambing." Selanjutnya anak kambing itu aku sembelih dan istriku menumbuk gandum lalu daging kambing tersebut kami letakkan di kuali. Setelah itu aku mendatangi Nabi - ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, sedangkan adonan sudah retak (hampir matang) dan kuali (berisi daging) di atas batu hampir matang. Aku berkata, "Aku mempunyai sedikit makanan, silakan engkau, wahai Rasulullah bersama satu atau dua orang untuk datang." Beliau bertanya, "Berapa banyak makanan itu?" Lantas aku jelaskan kepada beliau. Beliau bersabda, "Cukup banyak. Baiklah, katakan kepada istrimu agar dia tidak mengangkat kuali dan tidak mengangkat roti dari tungku sampai aku datang." Beliau bersabda, "Berdirilah kalian!" Orang-orang Muhajirin dan Ansar pun berdiri. Aku menemui istriku lalu berkata, "Celakalah engkau! Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sudah datang bersama kaum Muhajirin, Ansar, dan orang-orang yang bersama mereka!" Istrinya bertanya, "Apakah beliau bertanya kepadamu?" Aku jawab, "Ya." Beliau bersabda, "Masuklah dan jangan saling berdesak-desakan!" Lantas beliau membelah roti dan meletakan daging di atasnya serta menutupi kuali dan tungku saat mengambil darinya. Beliau mendekatkannya kepada para sahabatnya lalu menariknya. Beliau terus-menerus memecah roti dan mencelupkannya sampai para sahabat kenyang dan makanan masih tersisa." Beliau bersabda (kepada istri Jābir), "Santaplah makanan ini dan hadiahkan! Sesungguhnya orang-orang menderita kelaparan." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Jābir berkata, "Saat menggali parit, aku melihat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sangat lapar, lalu aku pulang ke istriku dan bertanya, "Apakah engkau memiliki sesuatu? Sesungguhnya aku melihat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sangat lapar." Lantas istriku mengeluarkan kantong berisi satu ṣā' gandum dan kami mempunyai seekor kambing yang jinak. Selanjutnya aku menyembelih kambing itu dan ia menumbuk gandum. Ia selesai ketika aku telah selesai juga, dan saya memotong-motong kambing itu di kuali. Kemudian aku pun pergi menemui Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Istriku berkata, "Engkau jangan membuatku malu di hadapan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersama para sahabatnya." Aku pun mendatangi beliau dan berbisik kepadanya. Aku katakan, "Wahai Rasulullah, kami sudah menyembelih kambing kami dan aku sudah menumbuk satu ṣa' gandum. Kemarilah engkau dan beberapa orang bersamamu!" Tiba-tiba Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berteriak, "Wahai pasukan Khandaq, sesungguhnya Jābir sudah membuat hidangan untuk kalian. Marilah kita ke sana!" Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Engkau jangan sekali-kali menurunkan kualimu dan memotong-motong rotimu sampai aku datang." Aku datang dan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- datang mendahului para sahabat. Aku mendatangi istriku. Ia berkata, "Ini gara-gara engkau! Ini gara-gara engkau!" Aku katakan, "Aku sudah melakukan apa yang engkau pesankan." Lantas aku keluarkan adonan roti lalu beliau meludah di dalamnya dan mendoakan keberkahan. Selanjutnya beliau menuju ke kuali kami lalu meludahinya dan mendoakan keberkahan. Selanjutnya beliau bersabda, "Panggillah tukang roti lalu suruh dia membuat roti bersama kamu, dan nyalakan kuali kalian serta jangan kalian turunkan." Padahal yang datang sebanyak seribu orang. Aku bersumpah demi Allah, ternyata mereka makan hingga mereka meninggalkannya (tersisa) dan pergi. Sementara itu kuali kami tetap penuh berisi seperti semula, dan adonan itu juga masih seperti sedia kala."
الترجمة البوسنية Od Džabira, radijallahu 'anhu, prenosi se da je rekao: "Kopali smo na dan Hendeka, pa smo naišli na tvrd kamen (kojem nisu mogli ništa), pa su došli Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekli mu: 'Ovaj nam se kamen popriječio u hendeku!' A on im rekao je: 'Sići ću ja!' Zatim je ustao, a za stomak mu je bio vezan kamen, jer tri dana nismo ništa okusili, pa je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, uzeo kramp i udario njime i on se (kamen u hendeku) sav izmrvi. Rekao sam: 'O Allahov Poslaniče, dozvoli mi da odem kući! ' Rekao sam potom svojoj ženi: 'Vidio sam na Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, nešto na šta se više nije moguće strpiti, mora da kod tebe ima nešto!' Rekla je: 'Imam ječma i jare.' Pa sam zaklao jare i samljeo ječam. Stavili smo meso u lonac i onda sam došao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, dok je tijesto već bilo pečeno, a lonac na kamenju skoro prokuhao. Rekao sam: 'Imam nešto malo jela, pa pođi ti, Allahov Poslaniče, i s tobom jedan ili dvojica!' A on mi reče: 'Koliko imaš?' Pa sam mu rekao, na šta on reče: 'Dosta, i dobro; reci joj neka ne skida lonac i kruh s vatre dok ne dođem!' Zatim je rekao: 'Pođite!' Pa su muhadžiri i ensarije pošli. Ušao sam kod nje i rekao joj: 'Teško tebi. Došao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, muhadžiri, i ensarije, i ostali. Rekla je: 'Je li te pitao?' Rekao sam: 'Da!' On im rekao je: 'Uđite i ne gurajte se!' Tada je počeo lomiti kruh i stavljati meso na njega pokrivajući lonac i pećnicu kada bi izvadio. Donosio bi ashabima da jedu, zatim bi se povratio (ponovo lomio hljeb i vadio meso), i tako, sve dok se nisu svi najeli, a nešto je i ostalo. Tada je rekao (mojoj ženi): 'Ti pojedi ovo, a pokloni i drugome, jer je ljude zadesila glad.'" U drugom predanju stoji: "Kada se kopao hendek, vidio sam da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jako gladan. Otišao sam svojoj ženi i upitao je: 'Imaš li nešto (za jesti), jer sam na Allahovom Poslaniku primijetio veliku glad!' Žena je iznijela posudu, u kojoj je bio jedan sa' ječma, a imao sam kod kuće i jedno jare, pa sam ga zaklao, a ona je samljela ječam.Završila je svoj posao istovremeno kad sam i ja završio svoj, a onda sam ja iskomadao meso u ćup. Zatim sam krenuo Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a ona mi je rekla: 'Nemoj me sramotiti pred Allahovim Poslanikom, i onima koji su s njim!' Došao sam Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem,i rekao mu tiho: 'O Allahov Poslaniče, zaklali smo jedno naše jare i samljeo sam jedan sa' ječma, pa dođi ti i jedna grupa s tobom!' Tada je Allahov Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, pozvao glasno: 'O, vi u Hendeku, Džabir nam je napravio gozbu, pa dođite svi.' Tada je Vjerovjesnik rekao: 'Nemojte skidati ćup i nemojte mijesiti tijesto dok ja ne dođem!' Došli smo ja i Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, prije ostalih. Kada sam došao ženi, rekla mi je: 'Bježi, bježi!' Rekao sam: 'Uradio sam ono što si ti rekla!' Ona je izvadila tijesto, a on, sallallahu alejhi ve sellem, pljunuo je u njega i poželio berićet, a onda je otišao do ćupa, pljunuo u njega i zamolio za berićet, a zatim rekao je: 'Pozovi jednu kuharicu neka s tobom mijesi tijesto i zahvati kutlačom iz ćupa i nemojte ga skidati s vatre.' A bilo ih je hiljadu, kunem se Allahom, da su svi jeli i otišli, a naš ćup je ključao kao i prije, a tijesto je ostalo kao što je i bilo.'"
الترجمة الروسية Джабир (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт: «Когда перед битвой у рва мы копали этот ров, нам попалась такая твёрдая земля, что кирки не брали её. Тогда люди пришли к Пророку (мир ему и благословение Аллаха) и сказали: “Во рву нам попалась твёрдая земля”. Он сказал: “Я сам спущусь туда”, а когда он поднялся на ноги, оказалось, что к животу его был привязан камень, так как к этому времени мы уже три дня ничего не ели. Спустившись вниз, Пророк (мир ему и благословение Аллаха) взял кирку, нанёс удар по этой земле, и она превратилась в кучу песка. Тогда я сказал: “О Посланник Аллаха, позволь мне отлучиться к жене”, — а дома я сказал жене: “Я вижу, что положение Пророка (мир ему и благословение Аллаха) таково, что дальше терпеть уже невозможно! Найдётся ли у тебя что-нибудь?” Она ответила: “У меня есть ячмень и козлёнок”. И я зарезал козлёнка, а она перемолола ячмень, после чего мы положили мясо в горшок, когда же тесто было замешано, а мясо в горшке уже стояло на огне и было почти готово, я вернулся к Пророку (мир ему и благословение Аллаха) и сказал: “О Посланник Аллаха, у меня есть немного еды, возьми же с собой одного-двух человек и пойдём!” Он спросил: “И сколько у тебя еды?” И я сообщил ему. Он сказал: “Хорошо, это много! Скажи, чтобы она не снимала котёл с огня и не вынимала хлеб из печи, пока я не приду!” Потом он сказал: “Вставайте!” И мухаджиры с ансарами поднялись, а я вернулся к своей жене и сказал ей: “Горе тебе, пришёл Пророк (мир ему и благословение Аллаха) с мухаджирами, ансарами и теми, кто с ними!” Она сказала: “А он спросил тебя?” Я ответил: “Да”. [У дома] Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал [людям]: “Входите и не теснитесь!” А потом он начал разламывать хлеб на куски и класть на них мясо, прикрывая котёл и печь, когда он брал из неё [что-нибудь], и придвигая [еду] своим сподвижникам, потом снова доставал [мясо из котла]. И он продолжал ломать хлеб и доставать мясо, пока все не насытились, после чего что-то ещё и осталось, и тогда он сказал моей жене: “Ешь сама и раздавай другим, ибо, поистине, люди голодают!”» А в другой версии Джабир сказал: «Когда мы рыли ров, я увидел, как Пророк (мир ему и благословение Аллаха) мучается от голода, и я пришёл к своей жене и спросил её: “Есть ли у тебя что-нибудь? Поистине, я вижу, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) мучается от голода, и мне его жаль!” И она достала мешочек, в котором было около одного са‘ ячменя, а кроме того у нас была маленькая козочка. И я зарезал её, а моя жена смолола ячмень, закончив делать это, когда я закончил свежевать тушу. Я нарезал мясо и сложил его в котёл, а потом пошёл к Посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), а она сказала: “Не опозорь меня перед Посланником Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и теми, кто с ним”. И я сказал ему так, чтобы никто не слышал: “О Посланник Аллаха, мы закололи нашего козлёнка, и я смолол один са‘ ячменя, возьми же с собой несколько человек и приходи к нам!” Однако, услышав это, Пророк (мир ему и благословение Аллаха) громко закричал: “О рывшие ров, Джабир приготовил угощение, поспешите же!” И Пророк (мир ему и благословение Аллаха) велел: “Ни в коем случае не снимай котёл с огня и не начинай печь хлеб, пока я не приду!” И я вернулся домой к жене, а потом пришёл Пророк (мир ему и благословение Аллаха), за которым шли люди, и она сказала: “Что же ты сделал!” Я сказал: “Я поступил, как ты сказала”. И после этого она достала наше тесто, что же касается Пророка (мир ему и благословение Аллаха), то он поплевал на него и призвал на это тесто благословение, потом подошёл к котлу с мясом и снова поплевал и призвал, а потом он сказал моей жене: “Позови какую-нибудь женщину, чтобы она пекла хлеб вместе с тобой, и вынимай мясо из вашего горшка, но только не снимайте его с огня!” Пришедших с Пророком (мир ему и благословение Аллаха) было около тысячи человек, но, клянусь Аллахом, все они поели, а потом оставили еду и ушли, после чего наш котёл продолжал издавать всё те же звуки, а количество теста, которое пекли, не уменьшилось».

حكى جابر -رضي الله عنه- أنهم كانوا يوم الخندق يحفرون حول المدينة خندقا يحول بينهم وبين الأعداء، فظهرت قطعة شديدة صلبة في عرض الأرض، لا يعمل فيها الفأس، فشكوا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- صعوبتها، فنزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الخندق وبطنه مربوط بحجر من شدة الجوع، فأخذ المعول وهو قطعة من حديد ينقر بها الجبال فضربه بها فانقلب الحجر وصار رملًا ناعمًا. قال جابر: فذهبت إلى بيتي فقلت لزوجي هل عندنا شيء من الطعام؟ وأخبرها بحال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التي كان عليها من أثر الجوع، فأخرجت زوجه وعاء من جلد فيه شعير، وكانت لهم عناق -وهي ولد المعز أول ما تضعه أمه- قد ألفت البيت، فذبحتها وطحنت الشعير وجعلت اللحم في القدر الذي من الحجر، وذهب جابر إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبره سراً بأنه قد صنع له طعاماً يسيرًا لا يكفي كل من معه، وطلب منه أن يأتيه هو وبعض أصحابه، فنادى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا أهل الخندق إن جابراً صنع طعاماً فأسرعوا إليه. ثم ذهب رسول الله إلى بيت جابر وطلب العجين فبصق فيه، وكذلك بصق في القدر، ودعا بالبركة فيهما، وهذا من خصائصه وبركته -صلى الله عليه وسلم-، وطلب منهم أن يدعو من يساعد زوج جابر في صنع الطعام، وجاء القوم فأكلوا ثم انصرفوا والطعام باق على ما هو عليه، القدر يغلي والعجين يخبز كأنه لم ينقص منه شيء.

الترجمة الإنجليزية Jaabir, may Allah be pleased with him, reported that while the Muslims were digging a trench around Madinah to prevent the enemies from attacking them, they found a hard boulder that they could not break with their axes. They informed the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, about the situation. He himself went down the trench, with a stone tied to his stomach out of severe hunger. He took the axe and stroke the boulder once and it turned into sand. Jaabir went to his house and asked his wife if they had some food. He related to her in what state of hunger the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, was. She pulled out a bag of barely and they slaughtered a little goat which they had. She ground the barely and put the meat in a stony pot. Jaabir then went and secretly told the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, that he had made some food that would not be enough for everybody, and he invited the Prophet to come with some of his Companions. The Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, however, called out everybody who was working on the trench to come and eat. Afterwards, the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, went to Jaabir's house and asked for the dough, which he spat in, as well as in the pot of meat, and he supplicated Allah to bless that food. This is one of his exclusive features. He asked them to bring another baker to help Jaabir's wife in making the food. Everybody (who was working) came and ate (to their fill) and then left. Surprisingly, the food that they had remained as if it had not been touched.
الترجمة الفرنسية Jâbir (qu'Allah l'agrée) relate qu'ils creusaient la tranchée autour de Médine servant ainsi de défense contre l'attaque des ennemis coalisés, lorsqu'une pierre très dure apparut dans le sol. Les coups de pioche n'y changeaient rien. Ils se plaignirent auprès du Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) de la dureté de cette roche. Alors, le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) descendit dans la tranchée et son ventre était enserré par une pierre pour calmer les douleurs dues à la faim. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) prit la pioche, un outil formé d'un fer assemblé à un manche qui sert à creuser les montagnes, et il frappa la roche. D’un coup, celle-ci devint molle comme du sable. Jâbir se rendit alors chez lui et demanda à sa femme : « A-t-on quelque chose à manger ? » Il l'informa alors de la situation du Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) et les signes de sa faim qui transparaissaient sur lui. Sa femme sortit un sac en cuir contenant de l'orge, et ils disposaient aussi d'une petite chèvre - le premier né de la chèvre - Il avait pris l'habitude de rester à la maison. Jâbir l'égorgea tandis que son épouse moulait le grain et coupa la viande en morceaux qu'elle mit dans la marmite, sur la pierre. Ensuite, Jâbir se rendit auprès du Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) et lui glissa secrètement qu'il lui avait préparé un petit repas qui ne suffirait pas à tous ceux qui était avec lui. Il lui demanda donc de venir avec seulement quelques-uns de ses Compagnons. Mais le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) s'écria : « Ô gens de la tranchée ! Jâbir vous a préparé à manger ! Allez-y ! » Puis, le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) arriva devant la maison de Jâbir et demanda la pâte, il crachota dedans et la bénit. Puis, il se dirigea vers la marmite, crachota dedans et implora la bénédiction d'Allah. Et ceci fait partie des spécificités et de la bénédiction du Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut). Ensuite, il leur demanda d'appeler quelqu'un pour aider la femme de Jâbir à faire le pain. Les invités vinrent, puis mangèrent si bien que lorsqu'ils s'en allèrent, ils laissèrent la nourriture comme au début. La marmite était encore en ébullition et la pâte était intacte dans le four comme si rien n'avait diminué.
الترجمة الأوردية جابر رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے تفصیلی واقعہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صحابۂ کرام رضوان اللہ عنھم اجمعین غزوۂ خندق کے موقع پر مدینے کے اطراف میں خندق کی کھدائی میں مصروف تھے، جو ان کے اور دشمنان اسلام کے درمیان رکاوٹ بن سکے۔ کھدائی کے دوران زمین کے ایک حصے میں سخت قسم کی چٹان کا ایک بڑا سا ٹکڑا نمودار ہوا، جس پر کلہاڑی اپنا کوئی اثر نہیں دکھا پا رہی تھی۔ صحابۂ کرام نے رسول اللہ ﷺ سے اس مشکل کا شکوہ کیا، تو آپﷺ خود خندق میں اترے، جب کہ بھوک کی شدت سے آپ نے اپنے پیٹ کو پتھر سے باندھ رکھا تھا، آپ نے کدال لی،_جو کہ لوہے کا ایک اوزار ہے، جس سے پہاڑ کھودا جاتا ہے_اور اس سے چٹان پر ایسی ضرب لگائی کہ وہ نرم و نازک ریت میں تبدیل ہوگئی۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر گیا اور بیوی سے دریافت کیا کہ آیا گھر میں کھانے کی کوئی چیز موجود ہے یا نہیں؟ بیوی کے سامنے رسول اللہ ﷺ کی شدید بھوک کا حال بھی بیان کیا۔ چنانچہ ان کی بیوی نے ایک چمڑے کا برتن نکالا، جس میں کچھ جَوتھی اور ان کے ہاں بکری کا ایک مادہ بچہ تھا، (بکری کے پہلے مادہ بچے کو عناق کہتے ہیں) جو گھر سے مانوس ہوچکا تھا، انھوں نے اسے ذبح کیا۔ اس دوران بیوی نے جو پیس لی اور پتھر کی ہانڈی میں گوشت ڈال دیا۔ ادھر جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آئے اور چپکے سے بتایا کہ انھوں نے آپﷺ کے لیے تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے،جو آپ کے تمام ساتھیوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ انھوں نے نبی ﷺ سے درخواست کی کہ آپ ﷺ اپنے چند اصحاب کے ہم راہ ان کے گھر کھانے پر تشریف لائیں۔ لیکن آپ ﷺ نے اپنے تمام اصحاب کو دعوت عام دیتے ہوئے ندا لگائی کہ اے خندق کھودنے والے ساتھیو!جابر نے کچھ کھانا تیار کیا ہے، جلدی سے ان کے گھر چلو!! پھر آپ ﷺ جابر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور گوندھا ہوا آٹا منگا کر اس میں اپنا لعاب دہن شامل فرمایا۔ اسی طرح ہانڈی میں بھی لعاب دہن کی آمیزش کی اور ان میں خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ خیال رہے کہ یہ امر آپ ﷺ کی خصوصیات اور برکات سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ نے کھانا تیار کرنے میں جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے بعض عورتوں کو طلب فرمایا۔ بالآخر سارے لوگ اس دعوت طعام میں شریک ہوئے اور سب کے سب شکم سیر ہوکر واپس لوٹ گئے اور کھانا اپنی اصل مقدار ہی میں باقی رہ گیا۔ ہانڈی میں اسی طرح ابال تھا اور گوندھے ہوئے آٹے سے اس طرح روٹیاں پک رہی تھیں۔ گویا کسی طرح کی کمی واقع ہوئی ہی نہ ہو۔
الترجمة الإندونيسية Jābir -raḍiyallāhu 'anhu- bercerita bahwa para sahabat pada perang Khandaq menggali parit sekeliling Madinah untuk menghalangi antara mereka dengan musuh. Lantas muncul sebongkah tanah keras yang tidak dapat digali dengan kapak. Mereka pun mengadukan kesulitan tanah tersebut kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Selanjutnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- turun ke parit dalam keadaan perutnya diikat dengan batu karena sangat lapar. Beliau mengambil cangkul, yaitu sepotong besi untuk melubangi gunung-gunung. Beliau memukul tanah keras itu dengan cangkul hingga terbelah dan menjadi pasir yang lembut." Jābir berkata, "Selanjutnya aku pergi ke rumahku lalu aku bertanya kepada istriku, "Apakah kita masih memiliki makanan?" Dia menceritakaan keadaan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- yang terlihat sangat lapar. Lantas istrinya mengeluarkan sebuah kantong kulit berisi gandum. Mereka juga mempunyai anak kambing betina -anak kambing pertama yang dilahirkan induknya- yang jinak berada di rumah lalu ia menyembelihnya kemudian menumbuk gandum dan meletakkan daging di atas periuk dari tanah. Setelah itu Jābir pergi menemui Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan memberitahukannya secara rahasia bahwa dirinya sudah membuat makanan sederhana untuk beliau yang tidak cukup bagi semua orang yang hadir bersama beliau. Dia menyilahkan Nabi dan beberapa orang sahabat untuk mendatanginya. Tiba-tiba Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berseru, "Wahai orang-orang yang ada di parit, Jābir sudah membuat makanan! Segeralah pergi ke rumahnya." Setelah itu Rasulullah pergi ke rumah Jābir dan meminta adonan lalu beliau meludahinya. Demikian juga beliau meludah di dalam kuali, serta mendoakan keberkahan untuk keduanya. Ini termasuk kekhususan dan keberkahan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, dan beliau meminta para sahabat untuk membantu istri Jābir dalam membuat makanan. Kaum Muslimin datang lalu makan kemudian pergi dalam keadaan makanan tetap seperti sediakala; kuali mendidih dan adonan buat roti seakan-akan tidak ada sesuatu pun yang kurang."
الترجمة البوسنية Džabir, radijallahu 'anhu, kazivao je da su oni kopali rov na dan Hendeka, oko Medine, kako bi ih taj rov odvojio od neprijatelja. Naišli su na tvrd kamen kojem nisu mogli ništa, pa su došli Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i žaleći mu se, rekli da su naišli na kamen kojeg zbog tvrdoće nisu mogli razbiti. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem spustio se u kanal, a za stomak mu je bio vezan kamen, jer je bio veoma gladan. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, uzeo je kramp i udario njime po kamenu koji se rasuo. Rekao je Džabir: Otišao sam do svoje kuće i suprugu upitao da li ima nešto od grane ? Obavijestio ju je o stanju gladi u kojem je bio Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem. Tada je njegova supruga izvadila kožnu posudu u kojoj je bio ječam, a imali su i jare koje su zaklali. Ona je skuhala ječam, a meso stavila u lonac od kamena. Džabir je otišao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem i u tajnosti mu kazao da ima malo hrane koju je za njega spremio, ali da ta količina neće moći biti svima koji su sa njim. Zatražio je da on i neki njegovui drugovi dođu. Međutim, on je povikao sve prisutne i kazao da je Džabir spremio hranu, te ih pozvao da požure. Poslije je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, otišao do Džabira, tražio tijesto u kojeg je radi berićeta pljucno, a također pljucnuo i u lonac. Ovo je posebnost i berićet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Zatražio je da pozove nekog da pomoge Džabirovoj ženi u pripremi hrane. Došlo je mnogo ljudi, svi su jeli, a hrane je bilo kao na početku. Lonac je vrio, a tijesto se mjesilo, kao da ga nije nestajalo.
الترجمة الروسية Джабир (да будет доволен им Аллах) передаёт, что перед битвой у Рва они копали ров вокруг Медины, который защитил бы их от врага, и им попался пласт очень твёрдой земли, которую не брали кирки, и они пожаловались Посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) на трудность, с которой они столкнулись. И Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) спустился в ров, а к животу его был привязан камень из-за голода, и он взял кирку и ударил, и окаменевшая земля превратилась в мягкий песок. Джабир сказал: «И я пришёл домой и спросил жену, есть ли у нас что-нибудь из еды, и сообщил ей о положении Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), который страдал от сильного голода. И она достала кожаный мешочек с ячменём. А у нас была ручная козочка, и я зарезал её, а жена смолола ячмень, и я сложил мясо каменный сосуд». Джабир пошёл к Пророку (мир ему и благословение Аллаха) и тихо рассказал ему о том, что приготовил немного еды, которой не хватит на всех, кто был с ним, и попросил его прийти к нему вместе с несколькими из его сподвижников. И Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) позвал: «О роющие ров! Поистине, Джабир приготовил еду, так поспешите же! Затем Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) пошёл к дому Джабира, попросил достать тесто и плюнул в него, а также в котёл и призвал на эту еду благодать. Это относится к особенностям Пророка (мир ему и благословение Аллаха). И он велел им позвать кого-нибудь, кто помогал бы жене Джабира готовить еду. И люди пришли и поели, затем ушли, а еды не уменьшилось, и котёл с мясом кипел по-прежнему, а тесто всё ещё пекли, как будто ничего и не убыло.
الكلمة المعنى
- كدية قطعة غليظة صلبة من الأرض لا يعمل فيها الفأس.
- معصوب بحجر يربط على بطنه بحجر من شدة الجوع.
- المعول المسحاة.
- كثيبا أهيل أو أهيم أصله تل الرمل الناعم.
- عناق الأنثى من المعز.
- البرمة القدر مطلقاً وفي الأصل القدر المتخذ من الحجر.
- الأثافي الأحجار التي يكون عليها القدر.
- التنور هو الذي يخبز فيه.
- ولا تضاغطوا لا تزاحموا.
- يخمر يغطي.
- خمصا الخمص الجوع.
- فانكفأت انقلبت ورجعت.
- جرابا هو وعاء من جلد.
- بهيمة داجن هي ولد المعز التي ألفت البيت.
- صاعا من شعير إناء يكال به وهو أربعة أمداد من مد النبي -صلى الله عليه وسلم-.
- سؤرا الطعام الذي يدعى الناس إليه.
- فبسق بصق ويقال: بزق.
- عمد قصد.
- انحرفوا انصرفوا.
- اقدحي اغرفي.
- تغط يُسمع لغليانها صوت.
- حيهلا تعالوا.
- بك وبك أي: خاصمته وسبته لأن الطعام لا يكفيهم.
1: الحث على التعاون في العمل الذي يعود بالنفع على المسلمين.
2: حب الصحابة -رضي الله عنهم- لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
3: حرص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يعم الخير جميع أصحابه، وهذا ينمي روح الجماعة والوحدة.
4: لا ينبغي للمقاتل أن يغادر مكانه وموقعه إلا بإذن من الأمير.
5: معجزة تكثير الطعام لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
6: استحباب الهدية وبخاصة أيام الحاجة والمجاعة.

الجامع المسند الصحيح (صحيح البخاري), تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري, تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر, دار طوق النجاة ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي, ط 1422. المسند الصحيح (صحيح مسلم), تأليف: مسلم بن حجاج النيسابوري, تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي, دار إحياء التراث العربي. رياض الصالحين، للنووي، نشر: دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق – بيروت، تحقيق: ماهر ياسين الفحل، الطبعة: الأولى، 1428هـ - 2007م. بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين, تأليف: سليم بن عيد الهلالي, دار ابن الجوزي. الكاشف عن حقائق السنن, تأليف: شرف الدين الحسين بن عبدالله الطيبي, تحقيق: عبدالمجيد هنداوي, الناشر: مكتبة مصطفى الباز, ط1 عام 1417ه. تهذيب اللغة, تأليف: محمد بن أحمد الأزهري الهروي, تحقيق: محمد عوض مرعب, الناشر: دار إحياء التراث العربي, ط1 عام 2001م. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, تأليف: علي بن سلطان محمد القاري, الناشر: دار الفكر, ط1 عام 1422ه.