Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Hindi maghahatol ang isa sa inyo sa pagitan ng dalawa na siya ay galit
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses