உப பிரிவுகள்

ஹதீஸ் அட்டவணை

நபி (ஸல்) அவர்கள்(தீர்ப்பில்) இலஞ்சம் கொடுப்பவனையும், எடுப்பவனையும் சபித்தார்கள்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு