உப பிரிவுகள்

ஹதீஸ் அட்டவணை

அல்லாஹ்வின் பாதையில் போரிட சென்ற வேளையில் ஒருவர் நோன்பு வைத்தால்,வானம் பூமிக்கிடையே உள்ள தூரம் போல்,அல்லாஹ்அவருக்கும் நரகத்துக்குமிடையே தூரமாக்கி வைப்பான்
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு