زیر شاخه ها

فهرست احادیث

رسول الله صلی الله علیه وسلم از طرف حسن و حسین دو قوچ عقیقه کرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم آنها را امر نمود: از طرف پسری که متولد می شود دو گوسفند مشابه و از طرف دختری که متولد می شود یک گوسفند عقیقه شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر نوزادی در گِرو عقيقه اش می باشد که در روز هفتم از طرف او ذبح شده و نام گذاری می شود و موی سرش تراشیده می شود.
عربي انگلیسی فرانسوی