Podkategorije

Lista hadisa

Kad bi se ljudima presuđivalo na osnovu optužbi drugih ljudi, onda bi neki ljudi (olahko) optužili nekog kako im duguje neki imetak ili kako imaju pravo na izvršenje odmazde nad tim nekim. Međutim, onaj koji optužuje dužan je donijeti dokaz, a onaj ko negira dužan je zakleti se da nije kriv.
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je čuo raspravu ispred vrata svoje sobe."
عربي Engleski Francuski
“Ko se lažno zakune kako bi prisvojio imetak muslimana, susrest će se s Allahom, a On će na njega biti srdit.”
عربي Engleski Francuski
"Neka se niko ne zaklinje pod ovim mojim minberom grešnom zakletvom, pa makar se radilo o zelenom misvaku, osim ako sebi želi pripremiti mjesto u vatri."
عربي Engleski Francuski
"Dvije žene su imale po sina, dođe vuk i odnese jednog od njih."
عربي Engleski Francuski
...da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., ponudio ljudima da se zakunu, pa su to bez razmišljanja učinili. Naredio je, stoga, da im se baci kocka koji od njih će se zaklesti.
عربي Engleski Francuski