Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ang pagligo sa araw ng Jumuah ay obligado sa bawat nasa hustong gulang,at ang [maglinis ng ngipin gamit ang] Siwak,at humawak ng pabango kapag mayroon
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses