Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Sinuman ang magmahal kay Hasan at Husayn tunay na minahal niya ako,at sinuman ang mamunghi sa kanilang dalawa tunay na namunghi siya sa akin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Si Fātimah ay bahagi ko,sinuman ang nagpagalit sa kanya,ay pinagalit niya ako
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pinaka-mainam sa inyo ay ang pinaka-mainam sa inyo sa aking Pamilya, pagkatapos ng pagpanaw ko)) Nagsabi siya:Kaya`t ibininta ni Abdurrahman bin `Awf ang Harden niya ng Apat na raang libo at hinati niya ito sa mga asawa ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses