عن ابن عمر «أن النبي صلى الله عليه وسلم سَبَّقَ بين الخيل، وفَضَّلَ القُرَّحَ في الغاية».
[صحيح] - [رواه أبو داود وأحمد]
المزيــد ...

از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم بین اسب ها مسابقه گذاشت و در نهایت اسب های جوان را برتری داد.
صحیح است - به روایت ابوداوود

شرح

حدیث مذکور بیانگر مشروعیت مسابقه گذاشتن بین اسب ها و مشخص کردن مسافت های مسابقه بر حسب تفاوت اسب ها در توان و شکیبایی آنها می باشد؛ چون برخی از اسب ها توان و شکیبایی بیشتری در دویدن و مسابقه دادن دارند، بنابراین باید مسافتی برای آنها تعیین شود که مناسبش باشد.

ترجمه: انگلیسی فرانسوی بوسنیایی روسی چینی الهندية
مشاهده ترجمه ها