Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Chưa từng có bất cứ điều gì khi hỏi Thiên Sứ ﷺ mà Người lại nói "không".
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Hãy đưa áo choàng lại cho Ta.( áo choàng của thiên sứ Muhammad), NếuTa có tài sản( lạc đà, bò, cừu) nhiều như số cây có gai này, Ta sẽ phân phát cho tất cả các ngươi,sau đó các ngươi sẽ không thấyTa là kẻ keo kiệt, hoặc kẻ nói dối, hoặc kẻ hèn nhát
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Có một phụ nữ đến gặp Thiên Sứ ﷺ với chiếc áo choàng may sẵn
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, họ đã nài nỉ Ta rất nhiều đến buôn lời tục tĩu hoặc cho rằng Ta là kẻ keo kiệt nhưng Ta vốn không phải là kẻ keo kiệt.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp