Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Walang nakapagsalita habang nasa duyan pa maliban sa tatlo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses