หมวดหมู่​ย่อย

รายการหะดีษ

แท้จริงเงื่อนไขต่างๆ ที่สมควรจะต้องปฏิบัติตามที่สุด คือ สิ่งที่ทำให้อวัยวะพึงสงวนเป็นที่อนุมัติขึ้นมา
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส