kase kashen kana nan rassa

lis din Hadisai

Na jewa Manzon Allah SAW sai na ce ya Manzon Allah mu muna kasar da Ahlil kitabi bi shin zamu iya cin abunci a Koransu ?
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya riki kare, to kullum ana rage masa kiradi biyu daga ladansa, sai dai in na farauta ne ko mai kula da dabbobi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan ka aika karanka na farauta kuma ka ambaci sunan Allah, to abinda duk abinda ya kamo maka
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mun ta so Zomo a kwarin Zahran sai Mutane suka bishi a guje sai suka ka kasa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci