زیر شاخه ها

فهرست احادیث

نزد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمدم و گفتم: ای رسول خدا، ما در سرزمين اهل کتاب زندگی می کنيم؛ آيا در ظرف های آنها غذا بخوريم؟
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس سگی نگه دارَد که سگِ شکار يا برای نگهبانی گلّه نباشد، روزانه دو قيراط از پاداش اعمالش کاسته می شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگاه سگ تربيت شده ات را فرستادی و بسم الله هم گفتی، آنچه سگت برايت شکار می کند بخور.
عربي انگلیسی فرانسوی
کفتار، شکاری مباح است؟ جابر گفت: بله.
عربي انگلیسی فرانسوی
اگر تیرت را پرتاب کردی و پس از آن شکار را گم کردی، وقتی آن را (مرده) یافتی، مادامی که بدبو و متعفن نشده از آن بخور.
عربي انگلیسی فرانسوی
در "مرالظهران" خرگوشی را دنبال كرديم. مردم به دنبال آن دويدند اما از گرفتن آن درمانده شدند.
عربي انگلیسی فرانسوی