Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Sinuman ang mag-alaga ng aso-maliban sa aso na ginagamit sa pangangaso,o sa pagbabantay ng mga alagang hayop-ay mababawasan ang gantimpala niya ng dalawang Qirāt sa Araw-araw
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag pinakawalan mo ang Aso mong naturuan [upang mangaso] at nabanggit mo ang pangalan ni Allah,Kumain ka sa anumang nahuli niya para sa iyo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nasindak namin ang isang kuneho sa lugar na " Mar Dhahran" hinabol ito ng mga tao ngunit napagod sila,
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses