Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Kaya huwag mo akong pasaksihin samakatuwid sapagkat tunay na ako ay hindi sumasaksi sa paniniil.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses