Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Sinuman ang pinagpuputol niya ang karapatan ng isang muslim sa pamamagitan ng kanyang pag-sumpa, ay inubliga na ng dakilang Allah sa kanya ang impyerno, at ipinagbawal na sa kanya ang paraiso
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu