Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ipamigay ninyo ang isinasatungkuling [yaman] sa karapat-dapat nito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses