ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

മുസ്ലിംകളിൽപെട്ട ഒരാൾ അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽﷺയുടെ അരികിലേക്ക് -അവിടുന്ന് മസ്ജിദിലായിരിക്കെ-വന്നുകൊണ്ടുപറഞ്ഞു: അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലേ, ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചുപോയി!
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ജൂതന്മാർ അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ (ﷺ) യുടെ അരികിൽ വന്ന് അവരിൽപെട്ട ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും വ്യഭിചരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
വിവാഹിതയല്ലാത്ത ഒരു അടിമസ്ത്രീ വ്യഭിചരിച്ചാൽ എന്തുചെയ്യണമെന്ന് നബി (ﷺ) ചോദിക്കപ്പെട്ടു.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്