kase kashen kana nan rassa

lis din Hadisai

Ya Manzon Allah, ina da makwabta biyu, to a ba ni wa? Ya ce: «Zuwa ga mafi kusantar su da kai».
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Na yi Kyautar Jakin dawa ga Manzon Allah -tsra da Amincin Allah su tabbata a gare shi"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kar ka saye shi, kar ka dawo da sadakar da ka yi, ko da kuwa dirhami daya aka sayar maka, don kuwa mai karbar abin da ya yi kyauta da shi: kamar mai komar da aman da ya yi ne
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mai fasa kyautarsa, kamar mai dawowa ne cikin Amansa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Lallai wata Mata ta zo Wajen Manzon -tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi- da Wata Riga da aka saka"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci