زیر شاخه‌ها

فهرست احادیث

ریختن خون هیچ انسان مسلمانی که گواهی می دهد معبود بر حقی جز الله نیست و محمد فرستاده ی اوست، حلال نیست مگر در سه مورد.
عربي انگلیسی اردو
هر كس بر عليه ما سلاح بردارد، از ما نيست.
عربي انگلیسی اردو