Podkategorije

Lista hadisa

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, proveo bi nekoliko noći uzastopno praznog stomaka, a i njegova porodica ne bi imala šta večerati. I najčešće su jeli hljeb od ječma.
عربي Engleski Francuski
"Desna ruka Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bila je za abdest i jelo, a lijeva za obavljanje nužde i ono što je prljavo."
عربي Engleski Francuski
Doneseno je mlijeko Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, razblaženo sa vodom. Sa desne strane bio mu je neki beduin a sa lijeve Ebu Bekr, radijallahu 'anhu Napio se mlijeka a potom pružio beduinu rekavši: "Desno pa desno!"
عربي Engleski Francuski
Da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kod pijenja predahnjivao tri puta.
عربي Engleski Francuski
Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako sjedeći na zadnjici uzdignutih koljena jede hurme.
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je kupio hranu od jevreja i ostavio mu u zalog željezni pancir.
عربي Engleski Francuski
"Čuo sam glas Allahovog Poslanika, sallallahu alej hi ve sellem, koji je bio jako slab, i prepoznao sam u njemu glad. Imate li imalo hrane..."
عربي Engleski Francuski
"Ako kod sebe imaš vodu koja je prenoćila u mješini, napite ćemo se; ako nemaš, pit ćemo sa izvora."
عربي Engleski Francuski