Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Thiên Sứ của Allah - cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người-đã quen với việc sử dụng tay phải của mình để thực hiện Wudu' cũng như ăn uống, và trong khi tay trái quen với việc sử dụng làm sạch đại tiện, cũng như cho các chất dơ bẩn khác
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, tôi nghe giọng nói của Thiên Sứ yếu đi, tôi cảm thấy là Người đang đói, nhà mình còn gì ăn không? Bà Ummu Salaim nói: Còn.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp