Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Naway ilayo sa sugat at sakit sa lalamunan,Nakapagsagawa ba siya ng Tawaf [na Al-Ifadah] sa araw ng Ritwal na Pagkatay? Sinabi sa kanya: Oo,Nagsabi siya: Lumabas ka
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses