Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Kapag lumapit ang gabi mula rito at lumayo ang maghapon mula rito, titigil nga sa pag-aayuno ang nag-aayuno.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses