Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Walang Sadaqah ang mababa sa limang onsa (ng pilak), at wala ding Sadaqah kapag mababa sa limang kamelyo, at wala ding Sadaqah kapag mababa sa limang Awsuq (300 Sa'= ang Sa' ay isang sisidlan na naglalaman ng halos 3 kilo)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses