kase kashen kana nan rassa

lis din Hadisai

Cewa Talbiyyar Annabi -- Manzon Allah tsira da Amincin Allah su tabbata a gare shi - ia ce " Amsawarka Amsawa ya Ubangiji, Amsawarka ya Ubangiji baka da Abokin tarayya Amsawarka, lallai cewa godiya taka ce kuma ni'ama ma taka ce kuma Mulkin ma naka ne baka da Abokin tarayya.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mun iso tare da -Manzon Allah tsira da Amincin Allah su tabbata a gare shi- kuma mu cewa: Amsawarka da Hajji to sai Annabi- Manzon Allah tsira da Amincin Allah su tabbata a gare shi- ya Umarce mu sai Muka Maida ita.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci