kase kashen kana nan rassa

lis din Hadisai

Shin ba ku sani ba cewa Musulunci ya shafe abin da yake gabaninsa, hijira kuma ya shafe abin da yake gabaninsa, kuma Hajji ya shafe abin da yake gabaninsa?
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya halarci gawa har akai mata salla yana da kiradi guda,wanda kuma ya halarce ta har aka binneta yana da kiradi biyu,aka ce:menene kiradi biyu?yace:kwatankwacin manyan Duwatsu biyu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa Manzon Allah-Tsira da Amincin Allah su Tabbata a gareshi- ya hanamu Abubuwa bakwai
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ku yi gaggawar kai janaza don kuwa in ta kirki ce: Mafi alheri shi ne ku kai ta zuwa gare shi, in kuma ta kasance sabanin hakan: kun sauke sharri daga kanku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci