Podkategorije

Lista hadisa

Zar želiš da se vratiš Rifa'i? Ne, sve dok ne osjetiš slast sa njim i on sa tobom.
عربي Engleski Francuski
Rok je istekao, zaprosi je.
عربي Engleski Francuski
Ibn Abbas je rekao: ''Abdu Jezid, otac Rukanea i njegove braće, razveo je Rukaneovu majku i oženio se ženom iz plemena Muzejne. Ta je žena otišla Vjerovjesniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, i rekla: 'Ja od njega nemam nikakve koristi kao što ova dlaka nema koristi od dlake koju uzmem s moje glave, pa me razvedi od njega!' Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, se rasrdi i pozva Rukanea i njegovu braću, a onda upita prisutne koji su tu sjedeli: 'Primjećujete li vi da ovo dijete liči na Abdujezida po tome i tome, a ovo dijete po tome i tome?' 'Primjećujemo.' - odgovoriše prisutni. Tada Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, reče Abdujezidu: 'Pusti tu ženu!' Pošto je to uradio, on mu reče: 'Vrati svoju prvu ženu, majku Rukanea i njegove braće.' 'Allahov Poslaniče, pustio sam je tri puta.' - reče Abdu Jezid. 'Znam, vrati je.', a onda mu prouči: ‘O Vjerovjesniče, kad htjednete žene pustiti, vi ih u vrijeme kada su čiste pustite.’" (Et-Talak, 1.)
عربي Engleski Francuski