Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Thiên Sứ của Allah qua đời, trong nhà tôi không còn gì để ăn, ngay cả con vật cũng không tìm thấy gì để ăn ngoại trừ một ít lúa mạch ở trên chiếc kệ gỗ. Tôi đã ăn nó trong khoảng thời gian cũng khá lâu. Nhưng khi tôi cân nó thì nó hết.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Bởi tôi không muốn tiết lộ bí mật của Sứ Giả của Allah - cầu xin Allah ban bình an đến Người - và nếu Người không muốn cô ấy thì tôi đã chấp nhận cô ấy.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ngươi hãy kính sợ Allah mà giữ vợ của ngươi lại.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp