Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Utusan ninyo siya na magsalita siya, magpalilim siya, maupo siya, at lubusin niya ang ayuno niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses