Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan at sina Abu Bakar,at `Umar,sila ay nagdadasal ng dalawang Eid bago ang Sermon
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ipinag-utos sa amin ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na lumabas kami sa dalawang Eid,ang mga dalaga,at ang may mga pangharang [sa bahay],at ipinag-utos sa mga may regla na lumayo sa pinagdadasalan ng mga Muslim
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses