Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Tunay na ang may pinakamasamang kalagayan sa mga tao para kay Allah sa Araw ng Pagkabuhay ay ang lalaking nakipagtalik sa kanyang asawa at nakipagtalik din siya sa kanya,pagkatapos ay ikinakalat nito ang lihim niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses