Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Iwan mo ang nagpapaalinlangan sa iyo patungo sa hindi nagpapaalinlangan sa iyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses