ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

അന്ത്യനാളിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആദ്യമായി തീർപ്പുകൽപിക്കപെടുന്നത് രക്തം (ചിന്തിയത്) സംബന്ധിച്ചായിരിക്കും.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ഒരാൾ -അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണ് - അനുവാദമില്ലാതെ നിന്നെ (നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക്) എത്തിനോക്കുകയും അങ്ങനെ അവനെ നീയൊരു കല്ലെടുത്തെറിയുകയും അതുവഴി അവന്റെ കണ്ണുപൊട്ടുകയും ചെയ്താൽ നിനക്ക് യാതൊരു കുറ്റവുമില്ല.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
രണ്ടു കല്ലുകൾക്കിടയിൽ തല ഞെരിഞ്ഞുതകർന്ന നിലയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കാണപ്പെട്ടു.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്