زیر شاخه ها

فهرست احادیث

امروز اجر و پاداش را کسانی بردند که روزه نداشتند.
عربي انگلیسی فرانسوی
از رخصت هایی که الله متعال برای شما قرار داده، استفاده کنید.
عربي انگلیسی فرانسوی
ماه رمضان بود که در هوایی بسيار گرم همراه رسول الله صلی الله علیه وسلم به سفر رفتيم. مردم از شدت گرما، دست های خود را روی سرشان می گذاشتند. و از ميان ما کسی غير از رسول الله صلی الله علیه وسلم و عبدالله بن رَوَاحه روزه نبود.
عربي انگلیسی فرانسوی