Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ipinag-utos ng Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang pagpapatayo ng mga Masjid sa Nayon,at ang paglilinis at pagpapabango [rito].
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses