Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

O Allah!Tunay na siya ay iniibig ko,kaya Ibigin siya,at ibigin ang sinumang umibig sa kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses