உப பிரிவுகள்

ஹதீஸ் அட்டவணை

நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒன்றைக் குறிப்பிட்டு, 'அது அறிவு மறையும் நேரத்தில் நிகழும்;'
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு
'அறிஞர்களிடம் பெருமையடித்துக்; கொள்வதற்காகவோ,முட்டாள்களுடன் தர்க்கம் புரிவதற்காகவோ
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு