ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയുടെ ഗർഭസ്ഥശിശു മറ്റൊരാളുടെ ചെയ്തിയാൽ മരിക്കാനിടയായാൽ എന്തുചെയ്യണമെന്ന് ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് ജനങ്ങളോട് കൂടിയാലോചിച്ചു.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ഹുദൈൽ ഗോത്രത്തിലെ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ പരസ്പരം പോരടിച്ചു. അവരിലൊരുവൾ മറ്റവളെ കല്ലുകൊണ്ടെറിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീയെയും അവളുടെ വയറ്റിലുള്ള കുഞ്ഞിനെയും അവൾ കൊന്നുകളഞ്ഞു.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
നിങ്ങളിലൊരാൾ തൻ്റെ സഹോദരനെ ഒട്ടകം കടിക്കുന്നതുപോലെ കടിക്കുകയോ, നിനക്ക് നഷ്ടപരിഹാരമില്ല.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്