زیر شاخه ها

فهرست احادیث

الله يگانه را عبادت نماييد و به او شرک نورزيد و عقايد و اعمال (شرک آميز) پدران تان را ترک کنيد؛ و ما را به نماز و راست گويی امر می کند.
عربي انگلیسی فرانسوی