Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Tôi hỏi: Thưa Thiên Sứ của Allah, ngày mai Người sẽ ghé qua nhà của Người ở Makkah phải không? Người đáp: {'Aqil có để lại nhà thừa kế cho chúng ta không ?}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp