زیر شاخه ها

فهرست احادیث

الله متعال به کسی که با مرد یا زنی از راه پشت او (که محل خروج مدفوع است) جماع کند، نگاه نمی کند.
عربي انگلیسی اردو
به هيچکس بيش از ده ضربه تازيانه زده نمی شود مگر در مجازاتی که خداوند تعيين کرده باشد.
عربي انگلیسی اردو